توضيحات:

1. براي دريافت رمز از طريق تلفن همراه يا ايميل حتما بايد شماره تلفن و کد ملي شما در سيستم ثبت شده باشد.
2- کساني که پيامک تبليغاتي را بسته اند پيامک به دست ايشان نميرسد.اگر ارسال پيامكهاي تبليغاتي را غير فعال کرده ايد ممکن است رمز به تلفن همراه شما ارسال نشود.

ايرانسل : براي فعالسازي دريافت پيامك تبليغاتي عدد 1 و براي لغو فعالسازي عدد 2 را به 5005 پيامک کنيد.
همراه اول : براي فعالسازي دريافت پيام كوتاه تبليغاتي عدد 2 و براي لغو فعالسازي عدد 1 را به 8999 پيامک کنيد.

جهت ورود به پورتال پس از دريافت رمز اينجا را‌ كليك نماييد ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍طراحي و پياده سازي توسط مديريت پايگاه ها
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني
مهر ماه سال 1388